Σχετικά με μας

MessinianHub

Η Messinian Hub – Herbal Products & More βρίσκεται στην περιοχή της Καλαμάτας και επιδιώκει να καλύψει όλο τον κύκλο παραγωγής Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών (ΑΦΦ), δημιουργώντας οικονομίες κλίμακας για τους πελάτες της σε επίπεδο αναπαραγωγής, καλλιέργειας και τυποποίησης.

Σκοπός της εταιρείας είναι η εμπορική εκμετάλλευση τυποποιημένων προϊόντων ΑΦΦ, είτε με τη μορφή φυταρίων πολλαπλασιαστικού υλικού, είτε με τη μορφή αποξηραμένου φυτικού υλικού, προωθώντας τα σε Β2Β δίκτυα του εξωτερικού.

Βασικό μας μέλημα είναι η κάλυψη των όποιων αναγκών του πελάτη σε συνδυασμό με την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών ως προς την έγκαιρη επικοινωνία και την υποστήριξη στη διαδικασία εξαγωγών.

Η εταιρεία μισθώνει κτιριακές εγκαταστάσεις αποτελούμενες από χώρους γραφείων, παραλαβής πρώτων υλών, τυποποίησης – συσκευασίας και αποθήκευσης τελικών προϊόντων.

Η επιτυχία της εταιρείας βασίζεται στην πολυετή εμπειρία μας καθώς και στο προσωπικό μας, με την αρμονική συνύπαρξη διαφορετικών ειδικοτήτων όπως οργάνωσης και διοίκησης, γεωπονίας, καλλιέργειας, αναπαραγωγής και τυποποίησης.

Εκ’ της Διευθύνσεως

Σκοπός

Η εμπορική εκμετάλλευση και η ανάδειξη της ποιότητας των τυποποιημένων προϊόντων, προωθώντας τα σε Β2Β δίκτυα του εξωτερικού.

Όραμα

Βοηθώντας τους αγρότες να καλλιεργήσουν με κατάλληλο πολλαπλασιαστικό υλικό και δίκαιο οικονομικό κίνητρο, θέλουμε να τυποποιήσουμε και να εξάγουμε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας σε όλο τον κόσμο.

Αξίες