Πολιτική Απορρήτου

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη της ιστοσελίδας www.messinianhub.gr (εφεξής ιστοσελίδα), καθώς και η χρήση αυτών των δεδομένων από την εταιρεία Messinian Hub – Herbal Products & More P.C. (εφεξής εταιρεία), υπόκεινται στους όρους της παρούσας Δήλωσης περί Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Η παρούσα Δήλωση συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679, καθώς και με την εκάστοτε ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Συγκεκριμένα, με τις ανωτέρω εφαρμογές,  ενισχύεται το πλαίσιο της προστασίας των δεδομένων των επισκεπτών, όσον αφορά τον τρόπο συλλογής, χρήσης, επεξεργασίας και διαβίβασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατ’ επέκταση στην Ελλάδα.

Οι παρακάτω ενότητες εξηγούν το επίπεδο διαχείρισης και προστασίας, καθώς και όλα τα διαθέσιμα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που λαμβάνουμε ώστε να προστατεύσουμε την ιδιωτικότητα και τα δικαιώματά  σας.

Πληροφορίες Επεξεργασίας

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα ή όταν εργάζεστε, επικοινωνείτε, συνεργάζεστε και χρησιμοποιείτε παρεχόμενες υπηρεσίες της εταιρείας, οι παρακάτω τύποι πληροφοριών συλλέγονται, επεξεργάζονται και τηρούνται σε αρχείο:

 1. Πληροφορίες σχετικές με τον υπολογιστή σας, όπως η διεύθυνση IP, η γεωγραφική τοποθεσία, ο τύπος περιηγητή κτλ.
 2. Πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας, όπως η χρήση της ιστοσελίδας, η διάρκεια της επίσκεψης, οι προβολές σελίδων, η διαδρομή πλοήγησης κτλ.
 3. Πληροφορίες που εισάγετε κατά τη χρήση υπηρεσιών στην ιστοσελίδα.
 4. Πληροφορίες, όπως το όνομα, τηλέφωνο και το email σας, τις οποίες εισάγετε κατά τις ρυθμίσεις για την αποστολή των email ή/και των ενημερωτικών δελτίων.
 5. Πληροφορίες που περιέχονται σε οποιαδήποτε επικοινωνία σας με την εταιρεία μέσω email γνωριμίας, προσωπικών email ή της φόρμας επικοινωνίας στην ιστοσελίδα, περιλαμβάνοντας το σύνολο του περιεχομένου επικοινωνίας (thread) και τα μεταδεδομένα (metadata).
 6. Πληροφορίες σχετικές με την συνεργασία και τις συναλλαγές σας, όπως το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός σταθερού/κινητού τηλεφώνου, η φυσική/επαγγελματική πλήρης διεύθυνση, η πιστωτική κάρτα, τελωνειακά ή φορολογικά έγγραφα, έγγραφα μεταφορών, εντολές αγορών, πληρωμών, παράδοσης προϊόντων, παραγγελιών, συμφωνίες πωλήσεων κτλ.
 7. Οποιαδήποτε άλλη προσωπική πληροφορία μας στέλνετε ηλεκτρονικά ή μας γνωστοποιείτε μέσω άλλων μορφών επικοινωνίας όπως το τηλέφωνο.

Λόγοι Επεξεργασίας

Τα δεδομένα που έχουν οικειοθελώς γνωστοποιηθεί από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας και όσους συνδιαλέγονται με την εταιρεία, χρησιμοποιούνται με σκοπό:

 1. Να διενεργείται ομαλά η εμπορική δραστηριότητα της εταιρείας και η εξυπηρέτησή σας να είναι αποτελεσματική.
 2. Να έχετε άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με την εταιρεία, να σας παρέχονται πληροφορίες σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτετε, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την εμπειρία σας.
 3. Να επεξεργαζόμαστε και τελικά να εκτελούμε αποτελεσματικά τις παραγγελίες σας, υποστηρίζοντας εν γένει τις εμπορικές συναλλαγές σας.
 4. Να βελτιστοποιήσουμε τις μεθόδους και διαδικασίες οργάνωσης, διαχείρισης και διοίκησης που ακολουθούνται εσωτερικά από την εταιρεία.
 5. Να σας ενημερώνουμε για τη δραστηριότητα, τα νέα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή και τις προσφορές της εταιρείας.
 6. Να διεξάγουμε έρευνες ικανοποίησης πελατών, όπως καθορίζεται και από το Σύστημα Διαχείρισης Ασφαλείας Τροφίμων.
 7. Να εκπληρώνουμε φορολογικές, λογιστικές, ελεγκτικές και λοιπές υποχρεώσεις αλλά και για την υποβολή δηλώσεων, εγγράφων και εκθέσεων.
 8. Να εκπληρώνουμε τις νομικές και συμβατικές υποχρεώσεις σε σχέση με τις μεταξύ μας συμφωνίες και συναφείς υπηρεσίες.

Κοινοποίηση Δεδομένων

Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας και των συναλλαγών σας με την εταιρεία, οι προσωπικές σας πληροφορίες δύναται να κοινοποιηθούν, στο βαθμό που απαιτείται και για τους λόγους που αναφέρει η παρούσα Δήλωση, σε υπαλλήλους και στελέχη της εταιρείας, εκπροσώπους προμηθευτών, εταιρείες logistics, μεταφορικές εταιρείες, ανταποκριτές, παρόχους υπηρεσιών, τυπογραφεία, εταιρείες εξωτερικής ανάθεσης και εργολάβους έργων.

Από την δική σας πλευρά, προτού αποκαλύψετε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία κάποιου τρίτου ατόμου προς την εταιρεία, θα πρέπει να έχετε τη συγκατάθεσή του αναφορικά με την κοινοποίηση και την επεξεργασία της.

Διατήρηση Δεδομένων

Η εταιρεία επεξεργάζεται και αποθηκεύει σε αρχείο τις προσωπικές σας πληροφορίες για όλη τη διάρκεια της επιχειρηματικής μας σχέσης και όσο χρόνο αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των συμβατικών και νομικών υποχρεώσεων. Οι προσωπικές σας πληροφορίες διατηρούνται για στατιστικούς λόγους και θα μπορούσαν να διαγραφούν με γραπτό αίτημα, μετά από αντίρρηση, απόσυρση της συγκατάθεσής σας ή ακολουθώντας την αυτοματοποιημένη διαδικασία απεγγραφής (unsubscribe).

Ασφάλεια Δεδομένων

Η εταιρεία λαμβάνει όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις σε τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο ώστε να αποτραπεί η μη επιτρεπόμενη πρόσβαση, η απώλεια, η κακή χρήση ή η αλλοίωση των προσωπικών σας πληροφοριών. Όλες οι ηλεκτρονικές πάσης-φύσεως κινήσεις διενεργούνται σε ασφαλείς διακομιστές, με χρήση τεχνολογιών κρυπτογράφησης δεδομένων (SSL).

Ιστοσελίδες Τρίτων

Η ιστοσελίδα ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους άλλων διαδικτυακών τόπων, οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων ή ο διαχειριστής της εταιρείας για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν αυτοί οι διαδικτυακοί τόποι.

Ατομικά Δικαιώματα

Σύμφωνα με την παρούσα Δήλωση, κατόπιν γραπτού αιτήματος, έχετε το δικαίωμα:

 1. Να ζητήσετε ενημέρωση ή/και πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και να λάβετε αντίγραφο αυτών.
 2. Να αντιταχθείτε ή να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 3. Να διορθώσετε ή να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, λόγω ανακριβών ή ελλιπών πληροφοριών.
 4. Να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, όταν δεν υπάρχει από μέρους της εταιρείας νομική ή άλλη υποχρέωση διατήρησης. Η διαγραφή θα μπορούσε να γίνει και μέσω της αυτοματοποιημένης διαδικασίας απεγγραφής (unsubscribe).
 5. Να αιτηθείτε φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων, λαμβάνοντας αντίγραφο ή μεταφέροντας τα δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων.
 6. Να προβείτε σε ανάκληση της συγκατάθεσής σας, οποτεδήποτε κριθεί σκόπιμο.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Σε περίπτωση που χρειάζεστε οποιαδήποτε πληροφορία, τα στοιχεία επικοινωνίας είναι τα ακόλουθα:

Διεύθυνση: Μπουμπουλίνας 62, Τ.Κ 24131 Καλαμάτα Email: info@messinianhub.gr

Cookies

Η εταιρεία ενδέχεται να χρησιμοποιεί και να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των επισκεπτών χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες (όπως cookies) με σκοπό την διευκόλυνση και την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Cookies παρέχονται στην σχετική ενότητα.

Αλλαγές

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, επομένως, οι όροι της παρούσας Δήλωσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Ρωτήστε μας!

Για παραγγελίες και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητά μας, παρακαλούμε στείλτε το μήνυμά σας και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν.