Ποιότητα & Πιστοποιήσεις

Ποιότητα & Πιστοποιήσεις

Οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς οδηγούν σε μια εντατική και συστηματική προσπάθεια για βελτίωση. Τα συστήματα διαχείρισης και η πιστοποίησή τους μέσω των διεθνών οργανισμών και προτύπων έχουν αποτελέσει σημαντικό εργαλείο στην επιχειρηματική ανάπτυξη.

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη από την BioHellas (Ινστιτούτο Επιθεώρησης Βιολογικών Προϊόντων) για την παρασκευή, παραγωγή και εμπορία βιολογικών προϊόντων, καθώς και ότι το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων της εταιρείας συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000:2018 για τυποποίηση – συσκευασία ΑΦΦ, μπαχαρικών και καρπών.

Επιπλέον, η εταιρεία έχει ολοκληρώσει όλα τα απαραίτητα βήματα εγγραφής στο μητρώο του FDA των ΗΠΑ μέσω ανεξάρτητου αντιπροσώπου, θέλοντας να στήσει και να επεκτείνει ένα καλά οργανωμένο διεθνές δίκτυο πωλήσεων σε Καναδά και ΗΠΑ.

Εκτός από τις πιστοποιήσεις ανεξάρτητων φορέων, πραγματοποιούνται δειγματοληπτικά πολυάριθμες αναλύσεις σε όλα τα προϊόντα, όπως Μικροβιολογικά, Υπολείμματα Φυτοφαρμάκων, Αλκαλοειδή Πυρρολιζιδίνης (PA’s), % Περιεκτικότητας Αιθέριου Ελαίου ή άλλες εξειδικευμένες αναλύσεις, κατόπιν αιτήματος και επικοινωνίας με τον πελάτη.

Σκοπός

Η εμπορική εκμετάλλευση και η ανάδειξη της ποιότητας των τυποποιημένων προϊόντων, προωθώντας τα σε Β2Β δίκτυα του εξωτερικού.

Όραμα

Βοηθώντας τους αγρότες να καλλιεργήσουν με κατάλληλο πολλαπλασιαστικό υλικό και δίκαιο οικονομικό κίνητρο, θέλουμε να τυποποιήσουμε και να εξάγουμε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας σε όλο τον κόσμο.

Αξίες